Museum Of Our Food

Museum Of Our Food is een onafhankelijk cultureel initiatief en zal het eerste zintuigelijke museum ter wereld zijn waar alle eetculturen elkaar ontmoeten en waar kunst, geschiedenis, wetenschap, culturele diversiteit en educatie op een organische manier met elkaar verbonden zijn. Museum Of Our Food zet zich in voor sociale inclusie en innovatief onderwijs. 

Museum Of Our Food is an independent cultural initiative and will be the first sensory museum in the world where all food cultures meet and where art, history, science, cultural diversity, and education are intertwined in an organic way. Museum Of Our Food is committed to social inclusion and innovative education.