MOOF

Museum Of Our Food

MOOF, Museum Of Our Food is een onafhankelijke cultureel initiatief en zal het eerste zintuigelijke museum ter wereld zijn waar alle eetculturen elkaar ontmoeten en waar kunst, geschiedenis, toekomst, culturele diversiteit en educatie op een organische manier met elkaar verbonden zijn. MOOF zet zich in voor sociale inclusie en innovatief onderwijs.

MOOF, Museum Of Our Food is an independent cultural initiative and will be the first sensory museum in the world where all food cultures meet and where art, history, future, cultural diversity and education are intertwined in an organic way. MOOF is committed to social inclusion and innovative education.NIEUWS | NEWS

11 - 2020

 • Na enige tijd van slow cooking hebben MOOF en de gemeente Amsterdam de bestuurlijke verkenning voor een vestiging in het noorden van de stad hervat. Het enthousiasme bij het lokale bestuur is groot en we verheugen ons om onze trouwe volgers, investeerders en partners, snel meer te kunnen melden. Ons vuurtje brandt nog steeds! 
 • After some time of slow cooking, MOOF and the municipality of Amsterdam have resumed the exploration of the establishment in the north of the city. There is great enthusiasm among the local government and we look forward to being able to report more to our loyal followers, investors and partners soon. Our fire is still burning!

01 - 2019 

 • Loostad Vastgoedontwikkeling, dochter onderneming van VolkerWessels, heeft MOOF een stap dichter bij de realisatie gebracht. Hiervoor heeft zij met Ovium - financieel experts - en in samenwerking met MOOF en PPHP, de business case verder uitgewerkt en financieel onderbouwd.
 • Loostad Vastgoedontwikkeling, a subsidiary of VolkerWessels, has brought MOOF one step closer to realization. To this end, it has further developed and financially substantiated the business case with Ovium - financial experts - and in collaboration with MOOF and PPHP.


12 - 2017

 • Intentie uitgesproken door groep van investeerders om de ontwikkeling van zowel het museum als het vastgoed mogelijk te maken.
 • Intention made by a group of investors to support the development of the museum as well as the property.

11 - 2017

 • Toekenning van financiële bijdrage door Stichting Cereales.
 • Awarding of financial contribution by Stichting Cereales.

10 - 2017

 • Ondertekening van wederzijdse intentie met een horeca onderneming met veel museale expertise en enthousiasme voor het initiatief MOOF.
 • Signing of mutual letter of intent with a hospitality company with significant museum expertise and a lot of enthusiasm for the MOOF initiative.

03 - 2017

 • Oprichting Stichting MOOF, Museum Of Our Food. Op de 'over ons' pagina stellen we de bestuursleden graag aan u voor.
 • In de afgelopen 2 jaar hebben we veel enthousiasme ontvangen voor het initiatief MOOF. We zijn erg trots op de steun van een prachtig comité van aanbeveling. Op de 'over ons' pagina stellen we ze graag aan u voor.
 • Founding of MOOF, Museum Of Our Food. On the 'about us' page we would like to introduce you to the board members.
 • In the past two years we received a lot of enthusiasm for the MOOF initiative. We are very proud of the support from a wonderful committee of recommendation. On the 'about us' page we would like to introduce them to you.

01 - 2017

 • Op basis van de stedenbouwkundige verkenning van Joep Mollink, architect en partner PPHP, werd een start gemaakt met de vestiging van MOOF in Amsterdam. 
 • Based on the development exploration of Joep Mollink, architect and partner PPHP, a start was made with the establishment of MOOF in Amsterdam.
 • In MOOF, Museum Of Our Food komen alle elementen van onze eetcultuur samen. Dit museum gaat over de geschiedenis en toekomst van voedsel en legt verbanden tussen beeldende kunst en cultuur, wetenschap en educatie. In MOOF gaat het ook over zien, voelen, ruiken, koken en proeven! MOOF breng dit alles samen in een gloednieuwe culturele hot spot in Amsterdam. Hierover meer nieuws de komende maanden!
 • All elements of our food culture meet in MOOF. This museum is about the history and future of food and links visual arts and culture, science and education. MOOF is also about seeing, feeling, smelling, cooking and tasting! MOOF connects all this in a brand new cultural hot spot in Amsterdam. More news about this next months!
 • We zijn er trots op dat MOOF, Museum Of Our Food als onafhankelijk cultureel maatschappelijk initiatief ontwikkeld zal worden. We komen graag in contact met iedereen die diversiteit en cultuur, onafhankelijke kennis en educatie rondom voedsel een warm hart toedraagt.
 • We are proud to mention that MOOF, Museum Of Our Food will be developed as an independent cultural social venture. Therefore we would like to get in touch with everyone who cares about diversity and culture, independent knowledge and education about food.