OVER ONS | ABOUT US


Het idee voor MOOF, Museum Of Our Food is ontstaan in een tijd waarin de herkomst en toekomst van ons voedsel steeds vaker op de maatschappelijke agenda staan. Eetcultuur is een van de meest levendige, kleurrijke en dynamische culturen die de mens rijk is en vormt een deel van onze identiteit en culturele erfgoed. Eten doen we allemaal, voedsel is de basis van ons bestaan en voedsel heeft een directe relatie tot onze gezondheid, ons sociale leven en het milieu. 

De Internationale maatschappelijke bewustwording over voedselschaarste, voedselverspilling, milieu- en productievraagstukken wordt groter en daarmee ook de behoefte aan duiding, onafhankelijke kennis en onderwijs over deze onderwerpen. Naast de integratie van producten, gerechten en gebruiken uit andere culturen, spelen ook trends, innovaties en wetenschappelijke inzichten een rol in deze aandacht voor voedsel en gezondheid.

Voedsel gaat over ons en MOOF zal er dus zijn voor iedereen. Om te kunnen leren van bijzondere zienswijzen, inzichten en kennis die er is over voedsel en eetculturen. Om te verdwalen in geurende straten waar beeldende kunst en wetenschap elkaar ontmoeten, gastronomie en natuur onlosmakelijk verbonden zijn, eetculturen met elkaar in vrede leven en spreken en waar u, blind of ziend, lopend of rijdend maar altijd proevend van de geschiedenis en toekomst van ons voedsel de dag zult doorbrengen in een van de meest vooruitstrevende musea van de wereld.

In oktober 2015 ging Isabel Meniño van start met de ontwikkeling van MOOF, Museum Of Our Food. Samen met Mark Brugman en een team professionals vanuit diverse disciplines vormde zij begin 2016 'Initiatiefgroep MOOF' waarmee de eerste fase van oriëntatie en lobby werd doorlopen. 

bestuur | board


Isabel Meniño

Isabel Meniño (1968), ontwikkelaar en initiator van MOOF, Museum Of Our Food. Isabel is eigenaar van Divina Kitchen Projects, museoloog en cultureel ontwikkelaar.  Ze werkte ruim 15 jaar als culinair vormgever en ontwikkelaar  voor de media-, cultuur- en onderwijssector waarbij voedsel vaak het vertrekpunt was. In 2015 en 2016 initieerde en ontwikkelde ze het inhoudelijk en artistiek concept voor MOOF, een uniek format voor een museum over voedsel en eetcultuur waarin de verbanden tussen beeldende kunst, cultuur, erfgoed, wetenschap en educatie op een dynamische en zintuiglijke wijze in beeld worden gebracht. Isabel is sinds 2016 als lid initiatiefgroep MOOF in de rol van inhoudelijk coördinator en sinds 2017 als bestuurslid van Stichting Museum Of Our Food bij de ontwikkeling van MOOF betrokken. 

Mark Brugman

Mark Brugman (1968), strategie consultant en directeur bedrijfsvoering. Mark gaf leiding aan grootschalige veranderingen in de relatie tussen rijksoverheid, bedrijfsleven en gemeenten. Mark is initiatiefnemer van onder meer vernieuwing van toezicht in het onderwijs en Vensters voor Verantwoording en werkte onder diverse kabinetten samen met de commissie Wientjes. Hij ontwikkelde na zijn afstuderen diverse initiatieven in de agri-sector en vervolgde zijn carrière in de financiële sector. Mark is sinds 2016 als lid initiatiefgroep MOOF in de rol van zakelijke coördinator en sinds 2017 als bestuurslid van Stichting Museum Of Our Food bij de ontwikkeling van MOOF betrokken.

Hedwig Saam

Hedwig Saam (1960), directeur museum Het Valkhof en voormalig directeur van Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Daarvoor vervulde zij directiefuncties bij diverse andere musea, waaronder het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Hedwig is opgeleid tot journalist en kunsthistoricus. Na haar afstuderen werkte zij aanvankelijk als manager in het bedrijfsleven. Tijdens haar verblijf in Londen werkte zij als adviseur voor onder andere English Heritage. Eenmaal terug in Nederland leidde deze ervaring tot een definitieve keuze voor de cultuursector. Hedwig is sinds 2017 als bestuurslid van Stichting MOOF, Museum Of Our Food bij de ontwikkeling van MOOF betrokken.

Kees de Gooijer

Kees de Gooijer (1960), directeur TKI Agri & Food en TKI Biobased Economy. Een TKI bouwt, onderhoudt en voert een onderzoeksagenda uit over alle TRL's in de kennisketen. Daarvoor werkte hij jarenlang binnen Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) en was hij directeur van de Food & Nutrition Delta, een programma om innovatie te stimuleren in de foodsector. Kees is sinds 2016 als lid initiatiefgroep MOOF en sinds 2017 als bestuurslid van Stichting MOOF, Museum Of Our Food bij de ontwikkeling van MOOF betrokken.

Michiel Witte

Michiel Witte (1962) , accountant en adviseur in de publieke sector, heeft ruim 30 jaar ervaring als zakelijk dienstverlener in het publieke domein. Zijn klanten zijn instellingen in de gezondheidszorg, lokaal bestuur en de welzijnssector. Vanuit die achtergrond vervult Michiel rollen als bestuurder en toezichthouder vanuit de ambitie zijn kennis en ervaring ook in te willen zetten voor maatschappelijke doelstellingen. Michiel is sinds 2016 als lid initiatiefgroep MOOF en sinds 2017 als bestuurslid van Stichting MOOF,  Museum Of Our Food bij de ontwikkeling van MOOF betrokken.

comité van aanbeveling 

committee of recommendation


Joszi Smeets

is medeoprichter van Food Hub en voormalig directeur van Youth Food Movement. Onder haar leiding werd o.a. het Food Filmfestival On Tour in vijf steden georganiseerd en werd de YFM Academie naar een hoger niveau getild. Joszi is lid van de Commissie Duurzame Veehouderij, bestuurslid van de stichting Soupalicious. Voor Joszi Smeets is voedsel het instrument om met complexe duurzaamheids-thema's aan de slag te gaan. "Voedsel ligt dicht bij ons hart en heeft de wereld waarin wij leven vorm gegeven, wanneer je van die twee waarheden uit gaat kun je werken aan verandering." 

Jaap Seidell

is hoogleraar voedingswetenschappen en gezondheidaan de VU. Na 35 jaar onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van overgewicht gelooft Jaap Seidell er in dat we de randvoorwaarden kunnen scheppen waarin het mensen wel lukt om gezond op te groeien en een opleiding te voltooien waarmee ze sterk in het leven staan. "Volgens mij kan het verschil in gezonde levensverwachting grotendeels vervallen. We kunnen de leerprestaties en de gezondheid verbeteren, en de achterstand op dat gebied opheffen." 

Barbara Baarsma

is directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank en eindverantwoordelijk voor RaboResearch. In die hoedanigheid ontwikkelt zij de Rabobank-brede kennisagenda en de inrichting van de kennisorganisatie. Naast haar werk bij de Rabobank is Barbara Baarsma hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER). Ook is zij lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance. Verder is Barbara lid van de Jury Nationaal Icoon en de Raad van Advies DNB Academie.


Peter Klosse

is geboren in restaurant De Echoput en oprichter van de Academie voor Gastronomie. Peter Klosse is grondlegger van de nieuwe smaakleer die wereldwijd steeds meer aandacht krijgt en bestudeert smaak en proeven als lector van de Hotel Management School Maastricht. "Lekker is immers de motor van onze voedselkeuze. Bewust of onbewust kiezen we het eten en drinken dat we het lekkerst vinden. De mens is gewend geraakt aan een voedselpatroon dat niet altijd even gezond is en tevens belastend voor het milieu"

Nadia Zerouali

is bekend van o.a. het culinaire reisprogramma 'Op zoek naar de granaatappel', '24Kitchen' en 'BinnensteBuiten'. Nadia Zerouali is tevens auteur van de Arabia kookboeken, Melk & Dadels en SOUQ, tafels vol mezze ."Ik wil niets liever dan mensen verbinden door samen te koken, samen te eten en via een kijkje in de keuken andere kanten van de Arabische wereld te belichten".


foto: Sven Benjamins


Wim Pijbes

is directeur van Stichting Droom, kunsthistoricus en voormalig algemeen directeur van het Rijksmuseum dat onder zijn leiding in 2013 heropend werd na een grootschalige verbouwing. Wim Pijbes introduceerde Rijksstudio, een revolutionair open digitaal platform met de mogelijkheid om gratis 125.000 kunstwerken op hoge resolutie te downloaden en te gebruiken. Wim is voorzitter raad van toezicht DROOG Design, bestuurslid van Museum Voorlinden en Rembrandt Vereniging. 

foto: Vincent Mentzel

Caroline van der Graaf-Scheffer

is bestuurslid Voedselbanken Nederland. VBN is een particuliere organisatie met 530 uitgiftepunten in Nederland, gesteund door 11.000 vrijwilligers en voorziet in een basisbehoefte: voedsel. Jaarlijks worden 135.000 mensen, waaronder 40% jonger is dan 18 jaar, geholpen door VBN. "De belangrijkste motivatie om mij in te zetten voor VBN is dat ik het onaanvaardbaar vindt dat in Nederland zo veel gezond voedsel vernietigd wordt terwijl zo veel mensen niet de middelen hebben om voldoende eten te kopen en dus honger hebben".


Cees Veerman

is hoogleraar duurzame plattelandsontwikkeling vanuit Europees perspectief aan de Universiteit van Wageningen en Tilburg en was tot voor kort CEO van Bracamonte. Van 2002 tot 2007 was Cees Veerman Minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit waarin hij pleitte voor duurzame landbouw. Later werd hij betrokken bij de modernisering en herstructurering van het Westlandse kassengebied. 


Foto: Monique van Zeijl

Jean Beddington

was ruim dertig jaar een begrip in Amsterdam met haar befaamde restaurant Beddington's in de Utrechtsedwarsstraat. Met haar unieke kookstijl sloeg Jean Beddington nieuwe wegen in met gerechten waarin ook plaats was voor andere keukens dan alleen de Franse. Nu houdt Jean zich als 'culinary creative' bezig met kookboeken schrijven, private dining, en productontwikkeling.

Emmo Meijer

is het boegbeeld van de Topsector Chemie en verantwoordelijk voor het opstellen van de innovatieagenda van 2018-2022. Emmo Meijer volgde zijn opleiding Chemie in Amsterdam aan de Vrije Universiteit, alwaar hij in 1979 promoveerde. In hetzelfde jaar trad hij in dienst van DSM. In verschillende functies in research en business management speelde Emmo Meijer een belangrijke rol in de transformatie van DSM naar een meer life sciences georiënteerde firma. In 2001 werd hij de eerste Chief Technology Officer van DSM.


Gerdi Verbeet

was van 2001 tot 2006 lid van de Tweede Kamer waar zij zich vooral bezig hield met sport, ouderenbeleid en de AOW. In 2006 werd Gerdi Verbeet gekozen tot Kamervoorzitter. Na haar kamervoorzitterschap tot 2012 pakte ze tal van nieuwe bestuursfuncties op zoals het voorzitterschap van het Nationaal Comité 4 & 5 mei , Raad van Toezicht Rathenau Instituut en Raad van Commissarissen Novamedia. Daarnaast is Gerdi lid van Raad van Commissarissen Siemens Nederland en voorzitter Raad van Toezicht Paleis het Loo.

Foto: Rogier Veldman